Oprócz takich zabezpieczeń równie ważne jest też zabezpieczenie serwerowni przed dostępem dla osób niepowołanych i koniecznie stworzenie backupu, czyli kopii zapasowych

Oznacza to pełne zabezpieczenie przed awarią nośnika lub macierzy dyskowej. Wymienione czynniki i elementy są częścią stanowiącą o bezpieczeństwie serwerowni oraz przechowywanych i przetwarzanych w niej danych. Tym samym przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dla wszystkich państw członkowskich zostały ujednolicone. Oprócz takich zabezpieczeń równie ważne jest też zabezpieczenie serwerowni przed dostępem dla osób niepowołanych i koniecznie stworzenie backupu, czyli kopii zapasowych. W tym momencie użytkownik może podejść do serwerowni i sprawdzić co spowodowało uruchomienie systemu pożarowego. Zauważa się, że przepisy prawa nie określają pojęcia impreza. Zabezpieczenie serwerowni, odpowiednia jej konstrukcja, dobranie odpowiednich drzwi wejściowych oraz stały pomiar parametrów w serwerowni. Niezwykle ważnym aspektem fizycznej ochrony danych zgromadzonych w każdej serwerowni (czy data center), jest kwestia odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczenia serwerowego przed pożarem. Nowe przepisy wdrażające RODO zmieniły aż 162 ustawy. Dodatkowym zabezpieczeniem są przepisy uniemożliwiające dostęp do serwerowni osobom nieupoważnionym, co zapobiega celowemu lub nieumyślnemu uszkodzeniu sprzętu i utracie danych. Większe firmy, oprócz regularnej aktualizacji samego oprogramowania, powinny też zadbać o odpowiednie zorganizowanie i zabezpieczenie serwerowni. W odpowiednio dobranej klasie stanowią doskonałe zabezpieczenie przed włamaniem, znajdując szerokie zastosowanie w budynkach administracji publicznej, bankach, obiektach wojskowych i przemysłowych. Zapewniamy kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków. Proponujemy również szereg procesów mających na celu szyfrowanie danych i zabezpieczenie ich przed wglądem osób trzecich nie tylko po za firmą ale i wewnątrz firmy. Dostępu do serwerowni bronią zazwyczaj specjalnie wzmocnione drzwi antywłamaniowe. Czas retencji), dlatego też, bardzo ważne jest zapewnienie na etapie wykonywania serwerowni odpowiedniej szczelności pomieszczenia oraz skoordynowanie pozostałych systemów (np. Zabezpieczenie danych informatycznych jest dzisiaj jednym z priorytetów osób prowadzących działalność gospodarczą, często stanowiącą o „być albo nie być” dla ich firm. Nowe przepisy wdrażające RODO w aż 162 ustawach doprecyzowały, a niekiedy dodały nowe wymogi związane. Monitoring serwerowni jest uzupełnieniem powyższych zabezpieczeń. Zabezpieczenie konstrukcji zawiasowej zapewniają trzy blokady przeciwwyważeniowe. Kamery przemysłowe zainstalowane w serwerowni oraz jej najbliższym otoczeniu dają możliwość zarejestrowania każdej osoby, która chce się dostać do pomieszczenia. Najważniejszą częścią każdej serwerowni są oczywiście same serwery, których to zadaniem jest świadczenie usług innym komputerom.